پیگیری وضعیت تک نیت رایگان

سرکتاب و طلسم فال و طالع بینی تاروت ،لنورماند، چای و شمع ، آینه بینی ، فال قهوه ، کف بینی

پیش گویی از وقایع زندگی گذشته، حال و آینده

تک نیت چیست ؟

در تک نیت رایگان برای آشنایی و اعتماد شما از گذشته ، حال و بسیار کم از آینده گفته خواهد شد.

⭕️ انواع طالع های چکاوک

🌕 طالع کامل

مجموع طالع های تاروت،لنورماند،چای و شمع،میباشد که از وقوع در گذشته ، حال و آینده به صورت تفکیک شده اطلاع میدهد

🔅 طالع جامع

علاوه بر طالع کامل از کف بینی کف دست شما جهت جزییات بیشتری از آینده به صورت تخصصی استفاده میشود تا حدودی که نیاز باشداز آینه بینی کمک گرفته میشود و ارسال تصویر کف دست شما الزامی میباشد

☄️ طالع اختصاصی

در این نوع پیشگویی علاوه بر طالع های کامل و جامع از پیشگویی قهوه( نقش دانه های الهی قهوه ) جهت وقایع آینده از یک هفته الی یک سال به صورت تفکیک شده اطلاع میدهد .